Я Районен съд
мбол
 Бързи 
Връзки
Ok
НАЧАЛО
СТРУКТУРА И ДЕЙНОСТИ
Районни Съдии
Държавни съдебни изпълнители
Съдии по вписванията
Етична комисия
Съдебни заседатели
Справки за актове на съда
Публични продажгби ДСИ
Насрочени заседания
Вътрешни правила
Декларации на служителите на ЯРС по ЗПУКИ
Правила за подбор и наемане на служители
Бюджет 2019
Отчет за дейността на ЯРС през 2018 г.
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ГРАЖДАНИ
Контакти
Банкови сметки на РС ЯМБОЛ
Тарифи
Примерни образци на документи
Предложения и оплаквания
Стая за четене на дела
Образователна програма
Ден на отворените врати
Обяви за работа
Важни съобщения
ДЕКЛАРАЦИИ
Несъвместимост
Промяна на несъвместимост
Имущество и интереси
ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ
Електронни адреси
Електронно призоваване
За хора с увредено зрение
Електронно свидетелство за съдимост
Справки за публикувани съдебни актове от страната
АНКЕТА
Резултати от анкетата
ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
Обществени поръчки 2016 г.
Процедура по избор на банка за обслужване на сметките на РС Ямбол
НОВИНИ/ОБЯВИ
ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ
 СТРУКТУРА И ДЕЙНОСТИ    Съдии по вписванията  
 СЪДИИ ПО ВПИСВАНИЯТА

Съдиите по вписванията   се разпореждат за всички действия, извършвани от Агенцията по вписванията на документите съгласно Правилника по вписванията (продажби, дарения, замени, суперфиции и др.)Мариана Колева Славова - Съдия по вписванията - ръководител

Стая 110, Етаж 1, тел.: 046/688860

 

Калина Димитрова Кръстева - Съдия по вписванията, Етаж 1, стая 112, тел.: 046/688862
Недялка Димитрова Гайдарова - Съдия по вписванията, Стая 110, Етаж 1, тел.: 046/688860


Службата по вписванията към Агенцията по вписванията се намира на първия етаж в стая 111 в Съдебната палата. Там гражданите  подават и получават всички документи, съгласно Правилника по вписванията.

 8600 гр. Ямбол, ул. Жорж Папазов 1; тел.: (046) 688872, факс (046) 661829, yrs@yambollan.com  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР