Я Районен съд
мбол
 Бързи 
Връзки
Ok
НАЧАЛО
СТРУКТУРА И ДЕЙНОСТИ
Районни Съдии
Държавни съдебни изпълнители
Съдии по вписванията
Етична комисия
Съдебни заседатели
Справки за актове на съда
Публични продажгби ДСИ
Насрочени заседания
Вътрешни правила
Декларации на служителите на ЯРС по ЗПУКИ
Правила за подбор и наемане на служители
Бюджет 2018
Отчет за дейността на ЯРС през 2017 г.
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ГРАЖДАНИ
Контакти
Банкови сметки на РС ЯМБОЛ
Тарифи
Примерни образци на документи
Предложения и оплаквания
Стая за четене на дела
Образователна програма
Ден на отворените врати
Обяви за работа
Важни съобщения
ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ
Електронни адреси
Електронно призоваване
За хора с увредено зрение
Електронно свидетелство за съдимост
Справки за публикувани съдебни актове от страната
АНКЕТА
Резултати от анкетата
ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
Обществени поръчки 2016 г.
Процедура по избор на банка за обслужване на сметките на РС Ямбол
НОВИНИ/ОБЯВИ
ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ
   
 Районен съд - гр.Каварна

Съдебният район на Районен съд - гр.Каварна обхваща следните населени места:

Белгун Горун Камен бряг Септемврийци Х.Димитър
Било Граничар Крапец Селце Челопечене
Българево Дуранкулак Могилище Смин Черноморци
Божурец Езерец Нейково Стаевци Шабла
Божаново З.Стояново Пор.Чунчево Топола  
Видно Иречек Пролез Травник  
Вранино Каварна Раковски Твърдица  
Горичане Крупен Св.Никола Тюленово  

 

Районен съд Каварна

Адрес: Каварна, 9650, ул. Дончо Стойков №8
Телефони  
Председател: (0570) 81010
Административен секретар: (0570) 81015
Съдии  
Съдии-изпълнители (0570) 81013
Съдии по вписванията (0570) 81014
Централа/Деловодство: (0570) 81018
Факс: (0570) 81021
Банкова информация  
Държавни такси:  
Банка ДСК
Банков код 30024047
БИН 7307010004
Банкова сметка 3000460608
Вещи лица:  
Банкова сметка 5000460638


8600 гр. Ямбол, ул. Жорж Папазов 1; тел.: (046) 688872, факс (046) 661829, yrs@yambollan.com  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР