Я Районен съд
мбол
 Бързи 
Връзки
Ok
НАЧАЛО
СТРУКТУРА И ДЕЙНОСТИ
Районни Съдии
Държавни съдебни изпълнители
Съдии по вписванията
Етична комисия
Съдебни заседатели
Справки за актове на съда
Публични продажгби ДСИ
Насрочени заседания
Вътрешни правила
Декларации на служителите на ЯРС по ЗПУКИ
Правила за подбор и наемане на служители
Бюджет 2019
Отчет за дейността на ЯРС през 2018 г.
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ГРАЖДАНИ
Контакти
Банкови сметки на РС ЯМБОЛ
Тарифи
Примерни образци на документи
Предложения и оплаквания
Стая за четене на дела
Образователна програма
Ден на отворените врати
Обяви за работа
Важни съобщения
ДЕКЛАРАЦИИ
Несъвместимост
Промяна на несъвместимост
Имущество и интереси
ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ
Електронни адреси
Електронно призоваване
За хора с увредено зрение
Електронно свидетелство за съдимост
Справки за публикувани съдебни актове от страната
АНКЕТА
Резултати от анкетата
ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
Обществени поръчки 2016 г.
Процедура по избор на банка за обслужване на сметките на РС Ямбол
НОВИНИ/ОБЯВИ
ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ
 ИНФОРМАЦИЯ ЗА ГРАЖДАНИ    Ден на отворените врати  
 

На 16 април 2019 г. (вторник), от 9.30 часа,

 

по повод деня на българската конституция  и професионалния празник на българските юристи и съдебните служители

 

Районен съд - Ямбол организира

 

„Ден на отворени врати“

 

 

 

Провеждането на „Ден на отворените врати” е насочено към по-добро познаване и популяризиране ролята и дейността на съдилищата и има за цел да съдейства за повишаване на правната култура на гражданите, тяхната по-добра информираност и доверие към работата на съда. 

 

В рамките на инициативата Районен съд - Ямбол отваря врати за гражданите и гостите на гр. Ямбол, които ще имат възможност да се запознаят отблизо с работата на съда и да наблюдават демонстрация на  специализираният софтуер  предназначен за  обслужване на  незрящи,  хора със затруднено зрение и неграмотни, както и случайно разпределение на дела.

 

Ученици от единадесети клас на ПГИ „Г.С.Раковски”- Ямбол ще представят симулативен съдебен процес, който е заключителния етап от съвместната работа на Районен съд Ямбол и гимназията по Образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури”.

 

За първи път ученици от четвърти клас на НУ „Св.св.Кирил и Методий“ – гр.Ямбол ще представят съдебен процес „Народът срещу вълка“.

 

За втора поредна година, в рамките на инициативата Районен съд - Ямбол организира „Escape стая“ -  игра със състезателен характер, с участието на отбори от  ПГИ „Г.С.Раковски”-Ямбол и ПГ „В.Левски“ - Ямбол .

 

 

Програма

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 8600 гр. Ямбол, ул. Жорж Папазов 1; тел.: (046) 688872, факс (046) 661829, yrs@yambollan.com  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР