Я Районен съд
мбол
 Бързи 
Връзки
Ok
НАЧАЛО
СТРУКТУРА И ДЕЙНОСТИ
Районни Съдии
Държавни съдебни изпълнители
Съдии по вписванията
Етична комисия
Съдебни заседатели
Справки за актове на съда
Публични продажгби ДСИ
Насрочени заседания
Вътрешни правила
Декларации на служителите на ЯРС по ЗПУКИ
Правила за подбор и наемане на служители
Отчет за дейността на ЯРС през 2016 г.
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ГРАЖДАНИ
Контакти
Банкови сметки на РС ЯМБОЛ
Тарифи
Примерни образци на документи
Предложения и оплаквания
Стая за четене на дела
Образователна програма
Ден на отворените врати
Обяви за работа
Важни съобщения
ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ
Електронни адреси
Електронно призоваване
За хора с увредено зрение
Електронно свидетелство за съдимост
Справки за публикувани съдебни актове от страната
АНКЕТА
Резултати от анкетата
ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
Обществени поръчки 2016 г.
Процедура по избор на банка за обслужване на сметките на РС Ямбол
НОВИНИ/ОБЯВИ
ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ
 ИНФОРМАЦИЯ ЗА ГРАЖДАНИ    Ден на отворените врати  
 

На 21 април 2017 г. (петък), от 9.30 часа,

 

Окръжен съд  и Районен съд организират

 

„Ден на отворени врати“

 

по повод деня на българската конституция  и професионалния празник на българските юристи и съдебните служители

 

 

 

Провеждането на „Ден на отворените врати” е насочено към по-добро познаване и популяризиране ролята и дейността на съдилищата и има за цел да съдейства за повишаване на правната култура на гражданите, тяхната по-добра информираност и доверие към работата на съда. 

 

 

В рамките на инициативата Районен съд - Ямбол отваря врати за гражданите и гостите на гр. Ямбол, които ще имат възможност да се запознаят отблизо с работата на съда и да наблюдават демонстрация на  специализираният софтуер  предназначен за  обслужване на  незрящи,  хора със затруднено зрение и неграмотни, както и случайно разпределение на дела.

 

         Целеви групи ученици от ямболски училища ще имат възможност да наблюдават реално съдебно заседание, симулативен съдебен процес и да се запознаят с функционирането на отделните служби в Районен съд - Ямбол.

 

Ученици от ПМГ „Атанас Радев” ще представят симулативен съдебен процес, който е финализиращия етап от съвместната работа на Районен съд Ямбол и гимназията по Образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури”.

 

 

        

 

За повече информация:

 

 

Галина Митева

 

Завеждащ служба „Съдебни секретари” при Районен съд Ямбол

 

Тел. 046 68 88 72

 

 РАЙОНЕН СЪД ЯМБОЛ

 21 АПРИЛ 2017г.

  ПРОГРАМА

 

09.30ч. – 10.00ч.  Представяне на  софтуерен продукт за синтез на реч.

 

 

Стая 101А

 

 

Модератор – Огнян Тилкиян

 

 

Участници – свободен достъп

 

 

 

10.00 – 11.00ч. – Присъствие на реален съдебен процес в  Районен съд Ямбол

 

 

Зала 2

 

 

Председател на съдебния състав – Светлана Митрушева – Председател на Районен съд Ямбол

 

 

Целева група – пълнолетни ученици от ПМГ „Атанас Радев”, ПГ „Васил Левски“  и ПГИ „Г.С.Раковски“

 

 

13.30ч. – 16.00ч. - НОХД  № 2325/2017 г. - Симулативен  съдебен процес

 

 

           Зала 1

 

 

         Всички  участници в процеса са ученици от ПМГ „Атанас Радев” - гр.Ямбол

 

         Ментори: Петранка Панайотова – съдия в Районен съд Ямбол

 

                           Георги Георгиев – съдия в Районен съд Ямбол

 

Инна Гиргинова – адвокат - АК –Ямбол

 

Стойчо Георгиев – адвокат -  АК – Ямбол

 

 

        Целева група – ученици от  ПМГ „Атанас Радев“, ПГ „Васил Левски“ и ПГИ „Г.С.Раковски”

 

 

 

13:30 ч. – 14:00 ч. Съдът отблизо – обиколка в сградата на Районен съд – Ямбол

 

 

Модератор – Светлана Митрушева

 

 

Целева група – ученици от НУ „Св.св. Кирил и Методий“

 

 

16.00ч. -           Случайно разпределение на делата.

 

 

         Ет.ІV,  стаи 412

 

        

 

Разпределящи – Николай Кирков – Зам.Председател и Председател на Наказателно отделени в ЯРС

 

 
Участници – свободен достъп

 

 

 

 8600 гр. Ямбол, ул. Жорж Папазов 1; тел.: (046) 688872, факс (046) 661829, yrs@yambollan.com  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР