Я Районен съд
мбол
 Бързи 
Връзки
Ok
НАЧАЛО
СТРУКТУРА И ДЕЙНОСТИ
Районни Съдии
Държавни съдебни изпълнители
Съдии по вписванията
Етична комисия
Съдебни заседатели
Справки за актове на съда
Публични продажгби ДСИ
Насрочени заседания
Вътрешни правила
Декларации на служителите на ЯРС по ЗПУКИ
Правила за подбор и наемане на служители
Бюджет 2019
Отчет за дейността на ЯРС през 2018 г.
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ГРАЖДАНИ
Контакти
Банкови сметки на РС ЯМБОЛ
Тарифи
Примерни образци на документи
Предложения и оплаквания
Стая за четене на дела
Образователна програма
Ден на отворените врати
Обяви за работа
Важни съобщения
ДЕКЛАРАЦИИ
Несъвместимост
Промяна на несъвместимост
Имущество и интереси
ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ
Електронни адреси
Електронно призоваване
За хора с увредено зрение
Електронно свидетелство за съдимост
Справки за публикувани съдебни актове от страната
АНКЕТА
Резултати от анкетата
ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
Обществени поръчки 2016 г.
Процедура по избор на банка за обслужване на сметките на РС Ямбол
НОВИНИ/ОБЯВИ
ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ
 ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА    Обществени поръчки 2016 г.  
 

Предмет на процедурата: "Избор на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна за нуждите на Районен съд - Ямбол за 2016 г."

Вид на обществената поръчка: Публична покана по реда на глава Осем "а" от ЗОП

                      Дата на публикуване: 18.03.2016 г.

Дата на валидност: 29.03.2016 г.

Срок на подаване на офертите: 29.03.2016 г. 17:00 часа

Място на подаване на офертите: гр. Ямбол, Районен съд - Ямбол, ул."Жорж Папазов" №1, стая 104 - "Регистратура" на Районен съд - Ямбол 

Отваряне на офертите: 30.03.2016 г. 09:30 часа, в Районен съд - Ямбол, ул."Жорж Папазов" №1, Заседателна зала 

Номер на публичната покана в регистъра на АОП: ID 9051472 

Електронна преписка:

1.Публична покана. Поканата е достъпна на страницата на АОП на следния линк:

http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9051472

                             Публикувано на 18.03.2016 г.

 2. Документация за участие и образци за попълване можете да изтеглите от ТУК.

                                                                                                 Публикувано на 18.03.2016 г.

 

 3. Протокол на комисията  за класиране на участниците в конкурса.

 

 

 

 

   

                                                                                                    Публикувано на 01.04.2016 г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 8600 гр. Ямбол, ул. Жорж Папазов 1; тел.: (046) 688872, факс (046) 661829, yrs@yambollan.com  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР