Я Районен съд
мбол
 Бързи 
Връзки
Ok
НАЧАЛО
СТРУКТУРА И ДЕЙНОСТИ
Районни Съдии
Държавни съдебни изпълнители
Съдии по вписванията
Етична комисия
Съдебни заседатели
Справки за актове на съда
Публични продажгби ДСИ
Насрочени заседания
Вътрешни правила
Декларации на служителите на ЯРС по ЗПУКИ
Правила за подбор и наемане на служители
Бюджет 2019
Отчет за дейността на ЯРС през 2018 г.
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ГРАЖДАНИ
Контакти
Банкови сметки на РС ЯМБОЛ
Тарифи
Примерни образци на документи
Предложения и оплаквания
Стая за четене на дела
Образователна програма
Ден на отворените врати
Обяви за работа
Важни съобщения
ДЕКЛАРАЦИИ
Несъвместимост
Промяна на несъвместимост
Имущество и интереси
ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ
Електронни адреси
Електронно призоваване
За хора с увредено зрение
Електронно свидетелство за съдимост
Справки за публикувани съдебни актове от страната
АНКЕТА
Резултати от анкетата
ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
Обществени поръчки 2016 г.
Процедура по избор на банка за обслужване на сметките на РС Ямбол
НОВИНИ/ОБЯВИ
ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ
 ИНФОРМАЦИЯ ЗА ГРАЖДАНИ    Контакти  
 

Съдебен администратор

Стая 402, етаж 4 

Тел.: 046/688872

Приемен ден на Председателя на РС Ямбол

за граждани след предварително записване: сряда от 14:00ч.


Главен счетоводител

Стая 403, етаж 4 

Работно време с граждани: от 9:00 до 12:00 и от 13:00 до 17:00

Тел./факс: 046/688873


Служба "Регистратура"

Стая 104, етаж 1 

Работно време с граждани: от 9:00 до 17:00 ч.

Тел.: 046/688804

Факс: 46/620239


Служба "Наказателно деловодство "

Стая 105, етаж 1

Работно време с граждани: от 9:00 до 17:00 ч.

Тел.: 046/688805


Служба "Гражданско деловодство"

Стая 101, етаж 1

Работно време с граждани: от 9:00 до 17:00 ч.

Тел: 046/688801


Служба "Архив"

Стая 102, етаж 1

Работно време с граждани: от 9:00 до 17:00 ч.

Тел: 046/688802


Служба "Бюро съдимост”

Стая 103, етаж 1

Работно време с граждани: от 9:00 ч. до 17:00 ч.

тел: 046/688803


Служба “Държавен съдебен изпълнител”

Стая 121, етаж 1

Работно време с граждани: 9:00 ч. до 17:00 ч.

Тел: 046/688866


8600 гр. Ямбол, ул. Жорж Папазов 1; тел.: (046) 688872, факс (046) 661829, yrs@yambollan.com  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР