Я Районен съд
мбол
 Бързи 
Връзки
Ok
НАЧАЛО
СТРУКТУРА И ДЕЙНОСТИ
Районни Съдии
Държавни съдебни изпълнители
Съдии по вписванията
Етична комисия
Съдебни заседатели
Справки за актове на съда
Публични продажгби ДСИ
Насрочени заседания
Вътрешни правила
Декларации на служителите на ЯРС по ЗПУКИ
Правила за подбор и наемане на служители
Бюджет 2019
Отчет за дейността на ЯРС през 2018 г.
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ГРАЖДАНИ
Контакти
Банкови сметки на РС ЯМБОЛ
Тарифи
Примерни образци на документи
Предложения и оплаквания
Стая за четене на дела
Образователна програма
Ден на отворените врати
Обяви за работа
Важни съобщения
ДЕКЛАРАЦИИ
Несъвместимост
Промяна на несъвместимост
Имущество и интереси
ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ
Електронни адреси
Електронно призоваване
За хора с увредено зрение
Електронно свидетелство за съдимост
Справки за публикувани съдебни актове от страната
АНКЕТА
Резултати от анкетата
ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
Обществени поръчки 2016 г.
Процедура по избор на банка за обслужване на сметките на РС Ямбол
НОВИНИ/ОБЯВИ
ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ
 СТРУКТУРА И ДЕЙНОСТИ    Справки за актове на съда  
 ПОСТАНОВЕНИ АКТОВЕ НА РАЙОНЕН СЪД ГР.ЯМБОЛ
Постановените актове на РС Ямбол се публикуват на настоящия сайт не по-късно от два работни дни след постановяването им. Отразяването на влизането им в законна сила не е задача на тази публикация и е допълнителна информация, въведена в системата към момента на ежедневното обновяване на основната - тази за приключилите дела. Публикуването на съдебните актове се извършва в съответствие с приетите в РС Ямбол Вътрешни правила:http://yambol.court-bg.org/img/File/RULS/Acts_publicaton.pdf. Ежедневно актовете се публикуват автоматично и на адрес: http://legalacts.justice.bg, където търсенето се извършва по различни критерии, формулирани от потребителя.

Януари 2014г. Граждански дела  Януари 2015 г. Граждански дела Януари 2016  г. Граждански дела

Януари    2017 г.

Граждански делa

Януари    2018 г.

Граждански делa

Януари    2019 г.

Граждански делa
Януари 2014г. Наказателни дела Януари 2015 г. Наказателни дела Януари 2016 г. Наказателни дела

Януари    2017 г.

Наказателни дела

Януари    2018 г.

Наказателни дела

Януари    2019 г.

Наказателни дела
Февруари 2014 г. Граждански дела Февруари 2015 г. Граждански дела Февруари 2016 г. Граждански дела Февруари 2017 г. Граждански делa Февруари 2018 г. Граждански делa Февруари 2019 г. Граждански делa
Февруари 2014 г. Наказателни дела Февруари 2015 г. Наказателни дела Февруари 2016 г.  Наказателни дела Февруари 2017 г. Наказателни дела Февруари 2018 г. Наказателни дела Февруари 2019 г. Наказателни дела
март 2014г. Граждански дела март 2015 г. Граждански дела Март 2016 г. Граждански дела Март  2017 г. Граждански делa Март  2018 г. Граждански делa Март  2019 г. Граждански делa
март 2014г. Наказателни дела март 2015 г. Наказателни дела  Март 2016 г. Наказателни дела

Март 2017 г.

Наказателни дела Март  2018 г. Наказателни дела Март  2019 г. Наказателни дела
април 2014г. Граждански дела април 2015 г. Граждански дела Април 2016 г. Граждански дела Април 2017 г. Граждански дела Април 2018 г. Граждански делa Април 2019 г. Граждански делa
април 2014г. Наказателни дела април 2015 г. Наказателни дела  Април 2016 г. Наказателни дела  Април  2017 г. Наказателни дела Април 2018 г. Наказателни дела Април 2019 г. Наказателни дела
май 2014г. Граждански дела май 2015 г. Граждански дела  Май   2016 г. Граждански дела  Май  2017 г. Граждански дела  Май  2018 г. Граждански делa Май   2019 г. Граждански делa
май 2014г. Наказателни дела май 2015 г. Наказателни дела  Май   2016 г. Наказателни дела  Май  2017 г. Наказателни дела  Май  2018 г. Наказателни дела Май   2019 г. Наказателни дела
юни 2014г. Граждански дела юни 2015 г. Граждански дела  Юни 2016 г. Граждански дела Юни 2017 г. Граждански дела Юни 2018 г. Граждански дела Юни 2019 г. Граждански дела
юни 2014г. Наказателни дела юни 2015 г. Наказателни дела  Юни 2016 г. Наказателни дела Юни 2017 г. Наказателни дела Юни 2018 г. Наказателни дела Юни 2019 г. Наказателни дела
 юли 2014 г. Граждански дела юли 2015 г. Граждански дела  Юли 2016 г. Граждански дела Юли 2017 г. Граждански дела Юли 2018 г. Граждански дела Юли 2019 г. Граждански дела
 юли 2014 г. Наказателни дела юли 2015 г. Наказателни дела  Юли 2016 г. Наказателни дела Юли 2017 г. Наказателни дела Юли 2018 г. Наказателни дела Юли 2019 г. Наказателни дела
 август 2014 г. Граждански дела

август 2015 г.

Граждански дела Август 2016 г. Граждански дела Август 2017 г. Граждански дела Август 2018 г. Граждански дела Август 2019 г. Граждански дела 
 август 2014 г. Наказателни дела

август 2015 г.

Наказателни дела Август 2016 г. Наказателни дела Август 2017 г. Наказателни дела Август 2018 г. Наказателни дела Август 2019 г. Наказателни дела
Септември 2014г.  Граждански дела септември 2015 г. Граждански дела Септември 2016 г. Граждански дела Септември 2017 г. Граждански дела Септември 2018 г. Граждански дела Септември 2019 г. Граждански дела
Септември 2014г.  Наказателни дела септември 2015 г. Наказателни дела Септември 2016 г. Наказателни дела Септември 2017 г. Наказателни дела Септември 2018 г. Наказателни дела Септември 2019 г. Наказателни дела
Октомври 2014 г. Граждански дела октомври 2015 г. Граждански дела Октомври 2016 г. Граждански дела Октомври 2017 г. Граждански дела Октомври 2018 г. Граждански дела    
Октомври 2014 г. Наказателни дела октомври 2015 г. Наказателни дела Октомври 2016 г. Наказателни дела Октомври 2017 г. Наказателни дела Октомври 2018 г. Наказателни дела    
Ноември 2014 г. Граждански дела ноември 2015 г. Граждански дела Ноември 2016 г. Граждански дела  Ноември 2017 г. Граждански дела Ноември 2018 г. Граждански дела    
Ноември 2014 г. Наказателни дела ноември 2015 г. Наказателни дела  Ноември 2016 г. Наказателни дела Ноември 2017 г. Наказателни дела Ноември 2018 г. Наказателни дела    
Декември 2014 г.  Граждански дела декември 2015 г. Граждански дела Декември  2016 г. Граждански дела Декември  2017 г. Граждански дела Декември  2018 г. Граждански дела    
Декември 2014 г.  Наказателни дела декември 2015 г. Наказателни дела  Декември  2016 г. Наказателни дела  Декември  2017 г. Наказателни дела Декември  2018 г. Наказателни дела    


8600 гр. Ямбол, ул. Жорж Папазов 1; тел.: (046) 688872, факс (046) 661829, yrs@yambollan.com  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР